GGD Groningen OGGz start met APTO

Nog geen twee maanden na de aankondiging van APTO tekent de GGD Groningen, afdeling OGGz voor het nieuwe programma! De verwachting is dat zij in september zullen starten met dit elektronische dossier. Een projectgroep OGGz Groningen zal bepalen hoe de inrichting van het systeem zal zijn. APTO is namelijk maatwerk en wordt ingericht zodat de gebruiker er het beste mee kan werken. Na de implementatie kunnen zij zelf wijzigingen doorvoeren en procedures veranderen.

APTO: krachtige regie door eenvoud Hulpverleners hebben maar één doel: een gedegen oplossing voor de patiënt/cliënt. De software moet hierin ondersteunen, eenvoudig zijn en gemakkelijk in het gebruik. APTO is hier speciaal voor ontworpen.

APTO is een digitaal patiënten/cliënten dossier, dat in de preventieve zorg ingezet wordt. Door de flexibele inrichtbaarheid wordt het op maat gemaakt naar de wensen van de organisatie.

De inzet van APTO is veelzijdig: afdelingen Forensisch, OGGZ, THZ, meldpunt kindermishandeling, veilig thuis, TBC, SMA en huiselijk geweld kunnen hun werkprocessen vereenvoudigen door de ondersteuning van APTO.

Gezien de verschillende wensen van organisaties in de preventieve gezondheidszorg is gekozen voor een systeem dat flexibel in te richten is. Dit houdt in dat vragenlijsten, velden, rapportages, standaard brieven in huisstijl en acties per activiteitsoort als tegels worden ingericht.

Het ontstaan van APTO is een verhaal dat we u niet willen onthouden: Zo'n twee jaar geleden zaten we als ontwikkelteam met elkaar om tafel. De vraag waarop we een antwoord zochten was: Hoe ontwikkelen we een nieuwe generatie van onze dossier software, die aansluit bij de wensen en eisen van de preventieve gezondheidszorg. Als team hebben we gezamenlijk meer dan 40 jaar ervaring in deze markt en we begrijpen de problematiek die hierbinnen speelt. Na een dag van sparren en whiteboards volschrijven kwamen we met een eerste ontwerp voor de nieuwe applicatie:

Een modern vormgegeven applicatie die past binnen het moderne technische landschap, eenvoudig is in gebruik en goed aanpasbaar is binnen de diverse organisaties die er gebruik van maken.

De nieuwe software kreeg de naam 'APTO', een Latijns woord dat in het Nederlands 'passend' betekent. Inmiddels is APTO uitgegroeid tot een volwaardige applicatie waarmee we kunnen inspelen op elke markt waarbinnen registraties op organisaties of personen plaatsvinden. De hoge mate van aanpasbaarheid maakt dat voor elke markt de software passend kan worden ingericht en daardoor nagenoeg als maatwerk ingezet kan worden.

Begin 2016 was APTO klaar voor lancering en de eerste demo's werden met veel enthousiasme ontvangen. Binnenkort zullen de eerste organisaties gaan draaien met een applicatie waarmee zij en wij nog vele jaren vooruit kunnen en waarmee we snel kunnen inspelen op marktveranderingen.

Ook benieuwd hoe passend APTO is binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie!